0800 0376 (GRATIS)

Boomaanplant

Maatwerk planten bomen

Het planten van bomen vergt een goede planning, voorbereiding, secure uitvoering en nazorg. Onze gecertificeerde European treeworkers zorgen voor de optimale omstandigheden om jonge boomaanplant tot een succes te maken. Zij houden onder andere rekening met

  • de groeiplaats en de lichtval voor de gekozen boomsoort(en);
  • de uiteindelijke vorm en omvang van de boom;
  • de geplande levensduur;
  • bodemeisen, grondwaterniveau, kabels en leidingen;
  • hinderlijke aspecten;
  • nazorg op de bomen (water geven, begeleidingssnoei, voeding, zuurstofgehalte bodem, onderhoud boomspiegel ect.).

Planten en onderhoud van bomen onder één dak

Boomservice Nederland plant, verzorgt en onderhoudt bomen voor particulieren en overheden in heel Nederland. Onze specialisten zijn opgeleid om uw bomen de beste kans van slagen te bieden. Zij zorgen er enerzijds voor dat de bomen gezond en vitaal worden en anderzijds voorkomen ze dat bomen onveilige situaties veroorzaken.

Neem nu contact op met Boomservice Nederland.