0800 0376 (GRATIS)

Kapvergunning

Aanvragen kapvergunning

Wordt uw zicht belemmerd of vormt een boom een gevaar voor de omgeving? Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een kapvergunning of omgevingsvergunning nodig.

Boomservice Nederland verzorgt het gehele traject voor u! Van het aanvragen van een vergunning tot het kappen en de aanplant van nieuwe bomen.

Regels voor het kappen van bomen

Per gemeente zijn de regels voor wat betreft kappen verschillend. Vraag naar de regels binnen uw eigen gemeente. In de meeste gevallen vragen ze u

  • om wat voor soort boom het gaat (omvang, aantal en type);
  • de reden voor het aanvragen van een vergunning (wat is de aanleiding?);
  • een situatietekening of foto met daarop aangegeven de te verwijderen boom/bomen.

Behandeling aanvraag

Let op de aanvraag kan enige tijd duren, dus wees er op tijd bij. De meeste gemeentes brengen legeskosten in rekening. Daarnaast kan een gemeente u een herplantverplichting opleggen. Dit betekent dat er één of meer bomen herplant moeten worden als compensatie voor de gekapte boom/bomen.

Boomservice Nederland neemt graag al uw (kap)zorgen uit handen. Neem nu contact op met Boomservice Nederland.