0800 0376 (GRATIS)

Essentaksterfte heerst in N-O Friesland

Momenteel zaagt Svensk Gardning in opdracht en in samenwerking met de Gemeente Dongeradeel zo’n 70 bomen langs de Dongeradyk in Dokkum. De bomen zijn aangetast d.m.v. de Essentakziekte;

Essentaksterfte is bezig met een snelle opmars in Nederland. In 2010 werd het fenomeen alleen aangetroffen in het noordoosten van Nederland en nu is essentaksterfte al waargenomen in alle provincies. Daarmee lijkt het Nederlandse landschap na de iepziekte en kastanjebloedingsziekte nu te maken te krijgen met een nieuwe boomsterftegolf.
Bomenkap ivm essentaksterfte aan de Dongeradyk in Dokkum