0800 0376 (GRATIS)

Beheer en beleid

Bomenbeleid

Bomen zijn belangrijk voor de beleving, de leefbaarheid en het milieu. Ze hebben esthetische en ecologische waarden. Gezien het belang van bomen is het noodzakelijk beleid te voeren ten aanzien van de aanplant, het beheer en de instandhouding van bomen.

Boomservice Nederland adviseert, beheert en onderhoudt bomen. We werken voor particulieren en overheden in heel Nederland. Onze gecertificeerde European treetechnicians en treeworkers zijn speciaal opgeleid om u van adviezen te voorzien en uw bomen de beste verzorging te bieden.

Beheer van bomen

Voordat we aan een opdracht beginnen, doen we eerst een boomonderzoek. Dit kan variëren van grootschalige inspecties en boomveiligheidscontroles  tot nader technische onderzoeken naar de groeiplaats of verplantbaarheid van een boom.

Nadat het onderzoek is afgerond, ontvangt u een praktisch en helder advies. Welke bomen zijn gezond en welke zijn aangetast? Waar kunnen problemen ontstaan in de toekomst en waar is direct actie vereist?

We nemen graag de zorg voor uw bomen uit handen. Neem nu contact op met Boomservice Nederland.