0800 0376 (GRATIS)

Bomen Effect Analyse ‘’BEA’’

De effecten op bomen

Met een Bomen Effect Analyse (BEA) onderzoeken we wat de effecten van een (bouw)project zijn op de bestaande bomen. Zijn er gevaren voor het functioneren van de bomen op korte of langere termijn?

Nul-meting

We nemen de bestaande situatie als uitgangspunt bij een Bomen Effect Analyse. Vervolgens verzamelen we alle gegevens, zoals bouwtekeningen of renovatieplannen en verrichten onze boomtechnisch adviseurs onderzoek. In een BEA geven we onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de huidige gezondheidstoestand van de boom?
  • Zijn de bomen te behouden met alle werkzaamheden?
  • Zijn de wortels in goede staat?
  • Wat is de waarde van de bomen en welke bomen hebben een meerwaarde?
  • Welke maatregelen zijn noodzakelijk om schade aan de bomen te voorkomen?
  • Wat zijn de kosten om de bomen te beschermen of te behouden?

Beoordeling effect bomen

Aan de hand van alle onderzoeken en gegevens, vindt een zorgvuldige beoordeling plaats van alle effecten op de bomen. U ontvangt vervolgens van Boomservice Nederland een goed onderbouwd advies om de bomen duurzaam te kunnen behouden.

Vraag een offerte aan.