0800 0376 (GRATIS)

Boominventarisatie

Beeld van de kwaliteit

Wilt u meer inzicht hebben in de kwaliteit van uw bomen? Boomservice Nederland heeft ruime ervaring in alle facetten van boomadvies en boomverzorging.

Bij een boominventarisatie stellen we een boomrapportage op met daarin:

  • situering van de boom;
  • boomgegevens (zoals soort, omtrek, leeftijd, hoogte);
  • visueel geconstateerde afwijkingen;
  • beoordeling van de conditie;
  • bijbehorend fotomateriaal.

Inventarisatie staat bomen

Het resultaat is een compleet overzicht van alle bomen en de staat waarin ze verkeren. Aan de hand van de gedane inventarisatie kunnen verdere onderzoeken worden uitgevoerd.

Zo kan bijvoorbeeld een boomspecialist door middel van een Visual Tree Assessment (VTA) bomen inspecteren en adviseren bomen te kappen of te snoeien.

We vertellen u duidelijk waar knelpunten liggen of waar deze zijn te verwachten. Hierbij is te denken aan veroudering van het bomenbestand, gevoeligheid met betrekking tot wortelopdruk, aantastingen en achterstallig onderhoud.

Vraag een offerte aan.