0800 0376 (GRATIS)

Flora- en faunawet

Kennis flora en fauna

Alle medewerkers van Boomservice Nederland handelen altijd volgens de regels van de Flora- en faunawet.

Bepaalde werkzaamheden of activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor inheemse planten en dieren en hun vaste rust- en verblijfplaats. Er moet altijd rekening worden gehouden met de Flora- en faunawet en de werkzaamheden moeten hierop worden afgestemd.

Quickscan flora en fauna

Wilt u weten welke planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen? Boomservice Nederland onderzoekt het graag voor u met een quickscan.

  • Welke soorten zijn aanwezig in het gebied?
  • De effecten op de flora en fauna worden in kaart gebracht.
  • Voorstellen en adviezen.

Boomservice Nederland verzorgt en onderhoudt bomen voor particulieren en overheden in heel Nederland.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem nu contact op met Boomservice Nederland.