0800 0376 (GRATIS)

Nader Technisch Onderzoek “NTO’’

Zekerheid over de gezondheid en veiligheid van uw boom

Volstaat een boomveiligheidscontrole (VTA) niet en moet een boom grondig worden onderzocht, dan kunnen de specialisten van Boomservice Nederland Nader Technisch Onderzoek (NTO) verrichten.

Wat houdt NTO in?

Aan de hand van metingen door onze specialisten, zoals European treetechnicians en European treeworkers, bepalen we in welke mate er sprake is van verzwakking, scheefstand of beschadiging. Vervolgens kijken we wat voor effect dit heeft op de stabiliteit en veiligheid van de boom.

Is de boom veilig?

Om een aangetaste of scheve boom te onderzoeken, maken we gebruik van een boomtrekproef: met behulp van berekeningen wordt de stabiliteit van een boom in kaart gebracht.

In hoeverre is de boom aangetast?

Onze boomspecialisten beschikken over de modernste onderzoeksapparatuur, zoals de Picus Tomograaf en de Picus Treetronic om snel de mate van rotting te meten en een overzicht te krijgen van de verschillende houtkwaliteiten binnen een stam. Het grote voordeel van deze apparatuur is dat er niet meer in het houtweefsel geboord hoeft te worden, zodat schimmels zich niet via de boorgaten verspreiden.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem nu contact op met Boomservice Nederland.