0800 0376 (GRATIS)

VTA/Boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole of VTA

VTA staat voor Visual Tree Assessment, oftewel een boom wordt beoordeeld op basis van visueel waarneembare kenmerken. Aan de hand van deze gestandaardiseerde boombeoordeling controleren we op zichtbare mechanische en biologische afwijkingen.

Zorgplicht bomen

Iedere boomeigenaar is verantwoordelijk voor zijn bomen. Volgens het Burger Wetboek moet er sprake zijn van regulier en regelmatig onderhoud en uitwendige controle op gebreken aan de boom (de zogenaamde boomveiligheidscontrole).

Afhankelijk van leeftijd, omvang en groeiplaats moet u jaarlijkse tot vijfjaarlijkse controles uitvoeren. Risicobomen moeten één keer per jaar gecontroleerd worden. Voldoet u aan deze zorgplicht en ontstaat er toch schade, dan bent u in beginsel niet aansprakelijk.

Onderhoud bomen

Boomservice Nederland geeft u inzicht in de aard en omvang van een gebrek en kan ook nader onderzoek uitvoeren.

We adviseren, verzorgen en onderhouden bomen voor particulieren en overheden in heel Nederland. Onze gecertificeerde European treetechnicians en treeworkers zijn speciaal opgeleid om u van adviezen te voorzien en uw bomen de beste verzorging te bieden.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem nu contact op met Boomservice Nederland.